News

DUYURU

20-21 Temmuz 2017 tarihlerinde Türk Politik Ekonomi Topluluğu (TPES) tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "Turkey and Latin America in Comparative Perspective" başlıklı çalıştayda sunulmak üzere kabul edilmiş olan iki bildirinin çalıştay programından çıkarıldığı iletilmiştir. TPES Yürütme Kurulu ve Düzenleme Komitesi Üyeleri arasında yaşanan iletişim eksikliği sebebiyle kurulun tüm üyeleri haberdar edilmeksizin, uzlaşıyla karar alma ve uygulama süreçleri işletilemeden müdahale yöntemiyle uygulamaya geçirilmiş bu kararın hatalı olduğunu kabul ediyoruz. TPES Yürütme Kurulu ve Düzenleme Komitesi üyeleri olarak, bilimsel özgürlüğün korunmasının hepimizin önceliği olduğunu ifade etmek istiyoruz. Ortaya çıkan bu durum nedeniyle, bildirisi programdan çıkarılmış olan meslektaşlarımızdan, tüm çalıştay katılımcılarından ve kamuoyundan özür diler, çalıştayın iptal edildiğini bildiririz.

TPES Yürütme Kurulu ve 2017 Düzenleme Komitesi

 

ANNOUNCEMENT

News has been circulating that two papers that had been initially accepted for the workshop “Turkey and Latin America in Comparative Perspective,” planned by the Turkish Political Economy Society (TPES) for 20-21 July 2017, were later removed from the workshop program. Due to a lack of communication among the TPES Steering Committee and the Organizing Committee, the removal decision and its implementation took place through an intervention without the knowledge of all committee members, without following due processes of consensual decision making and implementation; and we recognize this was a mistake. As members of the TPES Steering Committee and the Organizing Committee, we would like to emphasize our commitment to and respect for academic freedom. We apologize for the distress we caused our colleagues whose papers were removed from the program, all other workshop participants and the general public, and announce that the workshop has been cancelled.

TPES Steering Committee and the 2017 Organizing Committee